ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για να γίνει κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας www.e-didaskalia.gr πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής με όλα τα στοιχεία που ζητούνται και τα μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρεται. Η τιμή του αποστέλλεται ηλεκτρονικά (e-mail), καθώς και ο λογαριασμός στον οποίο γίνεται η κατάθεση του αντίστοιχου τιμήματος.

Αφού γίνει η κατάθεση του ανάλογου ποσού, ενεργοποιούνται τα μαθήματα και οι ενότητες που επέλεξε ο μαθητής και έτσι αυτός έχει πρόσβαση στο μάθημα / στα μαθήματα που επέλεξε.

Η ύλη χωρίζεται σε ενότητες ανά μήνα. Κάθε μήνα αναρτώνται σημειώσεις σχετικά με το θεωρητικό κομμάτι των παραπάνω μαθημάτων και 3 κριτήρια αξιολόγησης για κάθε μάθημα.

Όσον αφορά στο θεωρητικό κομμάτι των μαθημάτων, για οποιαδήποτε απορία του μαθητή μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω skype, κατόπιν συνεννόησης και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Όσον αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης, αφού λυθούν από το μαθητή αποστέλλονται ηλεκτρονικά, ενώ η διόρθωση τους γίνεται εντός 7 ημερών με εξατομικευμένες παρατηρήσεις σε κάθε μαθητή.

Ο τρόπος και η μορφή διδασκαλίας προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Στόχος της ιστοσελίδας να έχει ο μαθητής υποστήριξη στο διάβασμα του, απάντηση σε οποιαδήποτε απορία και βελτίωση στις επιδόσεις του στα συγκεκριμένα μαθήματα, και όλα αυτά από το σπίτι του.

Για οποιαδήποτε ερώτηση / απορία μπορεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας και θα λάβει απάντηση το συντομότερο δυνατό.


Σύνδεση

Email:
Κωδικός:
 

Μαθήματα


BLOG

04-12-2020
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ

20-11-2020
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

17-11-2020
ΠΗΓΗ 1. Χάρτης της Ελλάδας στο 19ο αιώνα και οι αλλαγές στα σύνορα μέχρι το 1913. ΠΗΓΗ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ - Εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας (1838 - 1936). ΠΗΓΗ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ - Πληθυσμοί πόλεων ελληνικού χώρου. Προεπαναστατικά χρόνια 1879, 1889, 1907.

19-11-2020
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Περισσότερα